Logo Persatuan

1)Bintang Pecahan 21
Kaedah pelajaran Silat Cekak Hanafi mengandungi 21 buah untuk mempertahankan diri.

2)Dua Bilah Parang Lading Bersilang
Senjata rasmi Silat Cekak Hanafi untuk mempertahankan diri.

3)Kalungan Padi
Menggambarkan amalan pengamal Silat Cekak Hanafi iaitu semakin berisi semakin tunduk.
Ia juga menggambarkan silat ini berasal dari masyarakat petani di negeri Kedah.

4)Tulisan Amad Muhamad Timbal Balik(Jawi)
Penekanan Silat Cekak Hanafi terhadap asuhan jasmani dan rohani dikalangan pengamalnya.

5)Sebilah keris
Melambangkan kedaulatan raja-raja Melayu, bangsa Melayu dan negara Malaysia

Lambang Persilatan

Tulisan jawi Ahmad Muhamad timbal balik yang membawa maksud menunjukkan asuhan jasmani dan rohani yang ditekankan kepada pengamalnya.

Warna biru gelap yang melambangkan ketahanan jasad dan jiwa yang menjadi amalan ahli silat ini.