LEMBAGA PELAJARAN DAN TATATERTIB (LPT)

PERSATUAN SENI SILAT CEKAK USTAZ HANAFI MALAYSIA

Guru Utama yang diisytiharkan oleh Majlis Muafakat Tertinggi akan menubuhkan satu lembaga yang dipanggil Lembaga Pelajaran dan Tatatertib, di mana Guru Utama menjadi Pengerusinya.

Guru Utama akan melantik empat (4) hingga lima belas (15) orang untuk menjadi ahli lembaga ini untuk jangka masa dua (2) tahun, dan jawatan ahli lembaga ini boleh disambung semula.

Tanggungjawab lembaga ini ialah :-
(a) Menasihatkan Majlis Mesyuarat Kebangsaan mengenai tindakan tatatertib terhadap mana-mana ahli persatuan, jika Majlis Mesyuarat Kebangsaan merujukkan kepadanya.

(b) Secara menyeluruh mengatur dan mengawal segala hal ehwal pengajaran, murid dan tenaga pengajar Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi. Untuk maksud ini lembaga bolehlah membuat peraturan-peraturannya dengan persetujuan Majlis Mesyuarat Kebangsaan bagi melicinkan perjalanan pengajaran Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi.

(c) Melantik dan mengugurkan segala jawatan yang diwujudkan bagi membolehkan ia menjalankan fungsinya.

SENARAI AHLI LPT

Pengerusi

YM. Encik Marui @ Marwi Bin Latif

Ahli – Ahli Lembaga:

Tn. Hj. Amruddin Bin Hj. Buang
Dato’ Hj. Md. Nasir Bin Md. Arshad
Tn. Hj. Kamarul Baharaini Bin Abd. Latiff
En. Kamaruzaman Bin Hj. Ahmad
Tn. Hj. Amrahi Bin Hj. Buang
Tn. Hj. Mohd Shafiei Bin Abdul Latif
En. Radzif Bin Muhamad
En. Nor Azlan Shah Bin Abdull Gaffoor
En. Mohammad Rais Bin Abu Noh
En. Norhaiby Bin Mohd Shariff (Setiausaha)
En. Mohd Azua Bin Mohd Zain
En. Azwan Yunos Bin Omar
En. Mohd Azwan bin Othman
En. Mohd Fadzul Bin Mohidin

Eksekutif LPT:

Eksekutif Pentadbiran
Eksekutif Sumber Manusia
Eksekutif Kewangan
Eksekutif Ujian & Persijilan
Eksekutif Latihan
Eksekutif Penjurian
Eksekutif Tugas Khas