Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia, 5592/94 (Selangor).

PEMBERITAHUAN

Adalah dimaklumkan bahawa Md Radzi Hj Hanafi (No. KP: 610803-02-5577) telah dipecatkeahlian beliau dari Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia berkuatkuasa sejak 25 Mac 2007. Beliau dipecat kerana mengingkari arahan Majlis Mesyuarat Kebangsaan (MMK) dan didapati masih menjalankan aktiviti persatuan walaupun setelah digantung keahlian kerana kesalahan mencabul kehormatan wanita.

Beliau kini bukan lagi Presiden dan Guru Utama bagi Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia. Oleh itu beliau tidak boleh mewakili dan/atau bertindak bagi pihak persatuan ini dalam apa-apa urusan yang berkaitan dengan Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia.

Harap maklum.