LOGO RASMI ( PENGGUNAAN SIMBOL ®)

Logo Persatuan

Logo Persilatan

Logo rasmi Persatuan dan logo rasmi Persilatan bagi Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia (Silat Cekak Hanafi) secara rasminya telah didaftarkan dan diberikan sijil pendaftaran cap dagangan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) di bawah Akta Cap Dagangan 1976 dan Peraturan Cap Dagangan 1997. Sehubungan dengan itu, penggunaan simbol ® pada logo-logo rasmi Silat Cekak Hanafi berkuat kuasa secara serta-merta.

Azwan Yunos b Omar
Ketua Perhubungan & Seranta
Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia